Miljø

VIGTIG MEDDELELSE

Der er desværre udbrud af fiskesygdommen IHN i et dambrug i et af vores nabovandløb, Sønderå i Vidåsystemet. Sygdommen kan være temmelig alvorlig for vores fiskebestande og spredningen skal derfor hindres.

Fødevarestyrelsen har udsendt pressemeddelelse og det er lovbestemt at ALT udstyr anvendt i Vidåsystemet skal desinficeres inden det anvendes igen.

"Stk. 4. Det er forbudt at anvende udstyr, som har været anvendt til fiskeri i restriktionszonen 1. januar 2021 eller senere, medmindre udstyret efter seneste anvendelse er blevet rengjort og desinficeret med et egnet desinfektionsmiddel godkendt af Miljøstyrelsen. Desinfektionen skal omfatte både stænger, hjul, liner, kroge, spindere, blink, fluer, fiskestøvler, transportmidler og andet udstyr, som må formodes at have været i kontakt med fisk eller frivand i restriktionszonen."

Vil vil derfor på det kraftigste opfordre alle der har anvendt udstyr til fiskeri i Vidå systemet at få det desinficeret hurtigst muligt og at ingen anvender udstyr i Brede Å systemet, som har været brugt i Vidå systemet, inden det er grundigt desinficeret med et godkendt middel.

Hjælp gerne med at sprede budskabet til jeres fiskemakker i lokalområdet.