Miljø

Desinficering af grej inden fiskeri i Brede Å

Kære medlemmer og dagkortsfiskere
Som mange nok ved er der udbrud af IHN virus, en del steder i det Jyske!
Det skal vi for alt i verden undgå i Brede Å, og andre endnu ikke ramte vandsystemer.
Derfor SKAL man desinficere sit grej, waders, støvler mv. inden fiskeri i Brede Å, hvis man har fisket i andre vandløb, søer og put and take. Det gælder også hvis man har fisket i Gelså, da der også er dambrug i det vandsystem, og der endnu ikke foreligger negativt svar på prøver for IHN.
Vi kan ikke kontrollere jer, så det er egen kontrol!
Men vi håber på I vil bakke op om at gøre alt for ikke at risikere spredning til Brede Å.
Der arbejdes på at stille faciliteter til rådighed, så man kan få sine ting desinficeret inden fiskeriet opstarters!
Mere om det senere!
Du kan læse mere om udbruddet af fiskesygdommen IHN på sportsfiskerens hjemmeside
Venlig hilsen Bestyrelsen