Fangstjournalen Bred

Fangstjournalen - ny fangstindberetning fra sæson 2023

Fra sæsonstart 2023 indføres et nyt indberetningssystem for fangster i Brede Å. Brede Å Lystfiskerforening har indgået et samarbejder med Fangstjournalen, der er udviklet af DTU Aqua.

Indberetningen kan som hidtil foregå via foreningens hjemmeside, formularen ser blot lidt anderledes ud. Men som noget nyt kan man også indberette via en app.
Fangstjornalens app kan downloades og bruges fra mobiltelefon. 

Lystfiskere, som registrerer fisketure og fangster i Fangstjournalens app, bidrager til at skabe et bæredygtigt og bedre fiskeri i de vande hvor de fisker. Vi opfordrer derfor dig til at tilmelde dig Fangstjournalen og bruge den til at indtaste alle dine fisketure - også nulturene. Læs mere om Fangstjournalen her https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua

Fangstjournalen giver også mulighed for at styre lukningen af laksekvoten og giver et godt overblik over status for laksefangsterne. De vil fremover være at finde på forsiden af foreningens hjemmeside. 

Der er også mulighed for at trække en række statistikker, som vi har forsøgt at vise på siden Fangststatistikker 2017-2023, og der er mulighed for at knytte en bemærkning til sin fangst i indberetningen, samt et billede. Dette vises på Fangstlisten.

Kom nemt i gang

Du kan finde Fangstjournalens app på fangstjournalen.dtu.dk eller hente den gratis som app til din mobiltelefon. Herefter skal du oprette dig som bruger, og så er du i gang.

Klik på ikonet for at downloade app`en til iPhone eller Android:

Download App - Fangstjournal         Google Play - Fangstjournal -DTU - App