IMG_20170518_173343.jpg

Generalforsamling 2022 og nye etiske retningslinjer for ormefiskeri

Mandag aften var der mødt i omegnen af 30 af foreningens medlemmer op til en hyggelig aften i forbindelse med afholdelse af årets generalforsamling.

På generalforsamlingen blev der blandt andet diskuteret et nyt regelsæt for fiskeri med orm. Et regelsæt, som skal være et etisk regelsæt for at få det enkelte medlem til at tænke over den måde ormefiskeriet foregår på, for at tage størst muligt hensyn til den fredede laks. Regelsættets formål er at nedbringe sandsynligheden for dybe krogninger og dermed dødeligheden for laksen.
Det er kendt at fiskeri med orm, medfører flere dybe krogninger, end fiskeri med kunstagn.
Dybe krogninger medfører oftere død hos genudsatte laks.

Der var på generalforsamlingen bred enighed og opbakning til det nye etiske regelsæt for fiskeri med orm på foreningens vand.

Regelsættet vil blive tilføjet foreningens øvrige regelsæt og lyder som følgende: 

  1. Ormefiskeri er tilladt, men der opfordres til at man følger følgende retningslinjer i fiskeriet.
  2. Fra premieren og frem til kvoten på de store laks er opfisket, kan der frit fiskes med orm i Brede Å systemet.
  3. Når man har hjemtaget en laks på kvoten, fiskes der ikke med orm, men fiskeriet overgår til fiskeri med kunstig agn.
  4. Når kvoten på store laks >75 cm er opfisket, fiskes ikke med orm vest for hovedvej 11.

Aftenen bød også på kåring af årets største laks og havørred, som tilfaldt Sven Tannert med en flot laks på 101 cm og 11,4 kg, og Jes Bendorff med en havørred på 78 cm og 5,3 kg.

Stort tillykke til de 2 storfangere.