IMG 20190416 163856 01

Laksekvoter 2020

Så blev de nye laksekvoter for 2020 frigivet fra DTU Aqua.

Der må i Brede Å hjemtages samme antal laks i 2020, som sidste år, og de nærmere regler kan ses herunder. Husk du skal indberette alle de laks du fanger, også dem der genudsættes. Indberetningen kan ske på bredeaa.dk

Knæk og Bræk alle sammen. Vi glæder os til en kanon sæson med masser af flex på klingen.

Information om laksekvoten og regler for fiskeri

  • Der må maksimalt hjemtages 30 laks på 75 cm eller derunder og 25 laks over 75 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 5 nævnte områder fra den 16. april til og med den 31. oktober.

  • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Brede Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelses grupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 7, litra a, nævnte områder i Brede Å vandsystem fra den 16. april til og med den 31. oktober.

  • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Brede Å vandsystem.
  • Indrapportering af laks foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på: www.brede-aa.dk.

  • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

Kvoterne er tildelt definerede områder, som er beskrevet i "Lovbestemte regler for fiskeri i Brede Å".